top of page

Instruktører
 

Klubbens instruktører er sammensatt av voksne og ungdom som er på sort- og fargebeltenivå. Denne sammensetningen håper vi bidrar med å beholde de erfarne med lang fartstid og samtidig bidra til ny-rekruttering på trenersiden.
 

Det er klubbens ønske at alle instruktører deltar på kurs eller seminarer i løpet året for å holde seg noenlunde teknisk oppdatert. MTK jobber hele tiden med å ha en godt sammensatt instruktørgruppe med god standard og høyt engasjement.
 

Våre instruktører er:

Dan R. Hagen - Hovedinstruktør Taekwondo – Epost: dan (at) moss-tkd.no
Rodolfo Pacheco – Taekwondo - Epost: rodolfo (at) moss-tkd.no
Marco J – Muay Thai
Edward H. Valholm – Hapkido
Jørn Bakken – Brazilian Jiu Jitsu

bottom of page