top of page
Hapkido kast

Hapkido
(합기도 / 合氣道) er en ren selvforsvarsgren og samtidig en slags koordinasjonskunst, en måte å styrke kropp og sjel, en måte å slå sammen individets psykiske og fysiske kraft slik at man vil bli et mer integrert menneske.


Ordet hapkido består av tre ord, nemlig «hap» som betyr koordinering/fokusering, «ki» som er indre energi og «do» som står for vei eller kunst.

Sirkulære bevegelser, kast, spark, slag, fall, balansebrytninger, låsegrep og bruk av trykkpunkter på kroppen er noe som står sentralt i hapkido.

Som i flere andre koreanske kampkunster er også hapkido treningen preget av koreansk kultur og filosofi. Vi benytter koreanske ord og uttrykk under treningen.

Hapkido er ikke en konkurranseidrett på linje med taekwondo. Konkurranser er lite utbredt, det er primært læring gjennom trening og utvikling av den enkelte utøver som menneske som er det sentrale. Hapkido kan sees på som både en «hard» og ”myk” kampkunst, i motsetning til de ”harde” kampkunstene som bruker kraft mot kraft og hvor utfallet avhenger av hvilken kraft som er sterkest.


I hapkido bruker man gjerne angriperens kraft på en slik måte at den rammer den som angriper. Det er også vanlig å trene med våpen i hapkido. De vanligste er stokker av forskjellige lengder og slag. Kniv, sverd og forskjellige former for rep er også utbredt.

Hapkido er veldig teknisk i sin utførelse, og det krever en del trening og repetisjon før man behersker det grunnleggende. Det er i hapkido som i mange andre kampkunster et beltestystem som sier noe om grad man har, hvor lenge man har trent og hvilket nivå man er på. Beltesystemet vi følger består av 10 kup-grader (”lavere grader”) og 9 dan-grader (”høyere grader»), og er som følger:


Grader – Beltefarger
10 – 9. kup – Hvit
8. – 7. kup – Gult
6. – 5. kup – Blått
4. – 3. kup – Rødt
2. – 1. kup – Brunt
1. – 9. dan – Svart

Sentrale øvelser i hapkido er:
Danjun hohup – Pusteøvelser som bidrar til å øke lungekapasiteten og utvikle utøverens indre energi (ki)
Nakbup sul – Fallteknikk som bidrar til at skader ikke oppstår når man blir kastet og som også bidrar til at øvelsene kan utføres med en viss eleganse
Kukki sul – Låsegrep hvor man ved å påvirke ulike ledd, muskler og sener får kontroll over sin treningspartner
Dunjigi sul – Kast og balansebrytninger hvor man får sin treningspartner i bakken
Kupso sul – Vitale press/smertepunkter på kroppen som medfører særlig ubehag hvis de blir rammet
Bal chagi sul – Spark med føttene med forskjellig vanskelighetsgrad
Chigi sul – Slag med ulike deler av armen
Makki sul – Blokkeringer som man møter spark eller slag med for å unngå å bli rammet

Utøvelsen av hapkido er antydet å være basert på følgende tre grunnprinsipper:
Yu – vann
Vann symboliserer her tilpasningsdyktighet. Vann stopper aldri brått opp eller kommer i konflikt med ting det møter. Vann mister aldri sin form, men tilpasser seg omgivelsene og beveger seg rundt de hindringer det møter. Tilpasningsdyktighet er sentralt for en hapkido-utøver for å kunne møte ulike hindringer og situasjoner i livet.


Won – sirkel
Sirkelen symboliserer her en evig progresjon, en evig søken etter mer kunnskap. Når et mål er nådd starter man samtidig på en ny vei mot et nytt mål med den kunnskap og erfaring man har fått med seg på veien. Nye sirkler vil dermed stadig skapes som vil bringe utøveren opp som i en spiral.


Wha – harmoni
Når man trener hapkido er det viktig å bruke både kroppen, hodet og teknikken og skape harmoni mellom disse. Når man har harmoni med seg selv er det mulig å skape harmoni med sin motstander. Deretter lærer man å komme i harmoni med situasjonen man står ovenfor. Etter dette må man kombinere den harmoni utviklet i sitt indre med den man har utviklet med omgivelsene og situasjonen for å møte motstanderens handlinger.


Les mer om hapkido på wikipedia (engelsk)

Les mer om hapkido på wikipedia (norsk)

Choi, Yong-Sul

GM Choi, Yong-Sul
Grunnlegger av hapkido

bottom of page