Viktig informasjon vedrørende Covid-19 og trening!

Kjære utøvere med foresatte!

Her kommer et par viktige beskjeder jeg ber dere lese og sette dere inn i før treningsstart kommende uke (uke 35):

1. Vennligst merk at det KAN bli endringer i partioppsett og når du/ditt barn skal trene. Dette fordi vi per nå ikke har full oversikt over hvem som kommer til å møte på treninger fremover i forhold til hvem som er registrert på de ulike partiene. Vi må både forholde oss til smittevern med tanke på hvor mange som kan trene på hvert parti og også alder/beltegrad, så det er litt av en kabal dette her. Derfor benytter vi første treningsuke til å få en noenlunde fullstendig oversikt, slik at en endelig plan blir laget så raskt som mulig og innen andre treningsuke. Vi ber om forståelse for dette.

2. Jeg minner igjen om at garderobene IKKE skal benyttes under korona-perioden! Dette betyr at ALLE møter ferdig skiftet i nyvasket dobok til hver trening. Denne SKAL vaskes og være ren til hver trening. Vi ber også om at utøverne vasker seg i ansikt før ankomst og alle skal også desinfisere hendene før de går inn i dojang. Vi har satt opp desinfeksjonsmiddel ved inngang til dojang.

3. Klubben er ansvarlig for alle som oppholder seg i våre lokaler i forhold til en eventuell smittesporing. Ettersom vi vanskelig klarer å følge opp å ha oversikt over alle som oppholder seg i oppholdsrommet, ber vi om at færrest mulig oppholder seg her under trening. Akkurat nå er det heller ingen sofaer å sitte i her, men stoler. De som har lang reiseveg el.l. eller av andre grunner ønsker å vente i oppholdsrom må selv sørge for å overholde 1-metersregelen, samt skrive seg inn i bok som blir lagt i oppholdsrommet med nødvendig informasjon.

4. Det er mange som vil ankomme dojang samtidig. Vi ber dere derfor om å vise hensyn til hverandre ved å opprettholde 1-metersregelen på vei inn og evt. i kø til desinfeksjonsstasjonen eller dojang.

5. Det er ytterst viktig at alle utøvere som har noen som helst symptomer på luftveisinfeksjoner, om det så kun minner om eller er en vanlig forkjølelse, IKKE MØTER PÅ TRENING! Instruktørene er informert om dette og vil kunne be de som viser tegn på sykdom om å forlate treningssalen.

Her er genrelle retningslinjer:

«Dersom formen er som den pleier, trenger man ikke å holde seg hjemme. Det gjelder selv om man småhoster litt eller har litt rennende nese, dersom dette er noe man pleier å gjøre, og det er uforandret.

Barn i barnehagealder og småskolen som kun får litt rennende nese, er også ok. De trenger ikke å holde seg hjemme.

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Noen skal testes. Dersom symptomene er kraftige, som feber, frysninger, hoste eller dårlig allmenntilstand, skal man holde seg hjemme.

Dersom symptomene er milde, som sår hals eller litt tetthet i nesa, skal man holde seg hjemme.»

Jeg både håper og forventer at alle viser hensyn til disse retningslinjene og til hverandre, slik at vi kan opprettholde treningstilbudet i denne spesielle tiden vi er inne i.

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle – og jeg jeg vet at alle instruktørene også gleder seg til å trene sammen med dere!

Om dere har noen spørsmål rundt dette eller annet, kontakt meg på e-post: dan@moss-tkd.no.

 

Med vennlig hilsen

for Moss taekwondo klubb
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør