Treningstider

 

 

 

 

 

Fra Til og med
Barn 1. klasse 5. klasse
Ungdom 6. klasse 10. klasse
Voksen VGS +

Med forbehold om forandringer.

Merk: Gult belte nødvendig for deltagelse i TKD konkurranse trening
Merk: Åpen trening. Felles oppvarming , deretter fri trening med instruktør til stede.

Helgetrening avtales med instruktørteamet etter behov og ønske. Vi vil gjøre alt for at treningstidene skal være slik de er annonsert. Men skulle det blir nødvendig å gjøre endringer grunnet uforutsette hendelser eller at parti blir unormalt små, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer på timeplanen.

Det er egne åpningstider og reduserte timeplaner i ferie- og høytid/helligdager. Normalt følger klubben alle offisielle fridager samt mosse-skolenes fridager. Fridager utenom vanlige fridager vil normalt bli annonsert på klubbens websider eller e-postmelding direkte til medlemmene.

For andre spørsmål vedrørende trening og treningstider, kontakt instruktøren på ditt parti eller Jon Arild Karlsen (jonarild_att_moss-tkd.no).