Treningspriser

Moss Taekwondo Klubb er en medlemsbasert forening hvor det i prinsippet er medlemmene som beslutter hva kontingenten skal være ved å stemme over dette på klubbens årsmøte. Fakturering av treningsavgift skjer hver måned selv om det er treningsfri i forbindelse med skoleferier. Normalt arrangeres det hvert år sommertrening for de som er interesserte.

Har du spørsmål vedrørende medlems- og treningsavgift eller ønsker å si opp medlemskap kontakt kasserer på epost: kasserer_att_moss-tkd.no.

Medlemskontingent
kr. 300.- pr. år
Kontingenten gjelder for selve klubbmedlemskapet enten man er aktiv eller passiv. Innmelding skjer via det blå ikonet «Registrering nytt medlem» på hovedsiden. Oppsigelse av medlemsskap (inkl. trening) meddeles skriftlig til kasserer (kasserer_att_moss-tkd.no).

Treningsavgift
kr. 349.- pr. måned
Treningsavgiften gir rett til å delta på all organisert og uorganisert trening i klubbens lokale og regi. Oppsigelse av treningsavgift meddeles skriftlig til kasserer (kasserer_att_moss-tkd.no).

Familierabatt
Det er bestemt at det gis 30% rabatt til hver person i samme husstand som er medlem av klubben. Familierabatten trekkes fra treningsavgiften. Hvis familierabatt ikke lenger er gyldig på grunn av at en eller flere familiemedlemmer velger å slutte, skal dette meddeles skriftlig til klubbens kasserer (kasserer_att_moss-tkd.no).

Støttemedlemsskap
kr. 300.- pr. år
Støttemedlemsskap gir deg fulle rettigheter som medlem men ikke trening. Innmelding skjer via det blå ikonet «Registrering nytt medlem» på hovedsiden. Oppsigelse av støttemedlemsskap meddeles skriftlig til kasserer (kasserer_att_moss-tkd.no).

Graderingsavgift
kr. 350.- pr. gradering
Gradering er frivillig og arrangeres to ganger i året for de under sort belte. For å gradere kan det også være spesifikke kriterier som kreves til de respektive gradene. Dette kan være treningsdeltakelse, innsats og generell kunnskap i teknikker til den graden man skal gradere til. For barn under 12 år ligger primært treningsdeltakelse til grunn for muligheten til å gradere.

Andre aktivitetsbaserte avgifter
I tillegg til treningsavgift kan det fastsettes avgifter for aktiviteter utenom vanlig trening. Klubben har dog praksis for å dekke en del av kostnadene som påløper ved aktiviteter utenom vanlig trening. Dette vurderes fra gang til gang og fra aktivitet til aktivitet basert på den generelle økonomiske situasjonen klubben til en hver tid er i.

Treningsutstyr
En taekwondodrakt (dobok) beregnet for nybegynnere koster rundt kr. 350.-
Ellers ligger prisen på rundt kr 500.-

En hapkidodrakt koster mellom kr 4-600.- avhengig av type.