Gradering for Taekwondo partiene – (ikke Kidwondo)!

Hallo alle sammen!

Som allerede bekreftet på vår Facebook-side – har vi planlagt gradering for alle Taekwondo-partiene (unntatt Kidwondo som ikke graderer), TORSDAG 20. MAI, med oppstart kl. 18:00!

Vi kommer tilbake til partioppdelingen for graderingen og oppmøte for disse i en senere e-post.

Vi ser at det fortsatt er mange vi savner på partiene våre etter oppstarten sist uke, så vi håper å se flere av våre utøvere på treninger fremover. Husk at det kun er drøye to uker til gradering, så de som ønsker å delta – MÅ være med på treningene frem til graderingen!

Vi beklager at det på grunn av dagens smitterestriksjoner, ikke vil være mulig for foresatte å være tilstede under graderingen, men det er fullt mulig å se inn via vinduene utenfra. Om det skulle bli endringer i restriksjonene før graderingen som likevel gjør dette mulig, vil vi sende ut informasjon om dette.

Minner om at det fortsatt kun er utøvere til og med 19 år som kan trene inne og dermed også gradere. Vi vil finne en løsning for de av dere som er eldre, slik at dere skal få gradert så fort det lar seg gjøre.

Vel møtt til gradering, TORSDAG 20. mai!

Mvh,
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør