Klubbaktiviteter

Nedenfor er en liste over aktiviteter for i år og evnt. kommende år. Denne listen er kun ment som en veiledning og vil nødvendigvis ikke vise alle planlagte aktiviteter. Listen vil bli korrigert fortløpende etterhver som vi får informasjon om eventuelle endringer.

(De nasjonale stevnene arrangeres med PSS. Alle utøvere MÅ medbringe egne DaeDo sokker!)
(Blå er lokale arrangement – røde er viktige lokale arrangement)

GOOGLE KALENDER