Instruktører

Klubbens instruktører er sammensatt av voksne og ungdom som er på svartbelte- og fargebeltenivå. Denne sammensetningen håper vi bidrar med å beholde de erfarne med lang fartstid og samtidig bidra til ny-rekruttering på trenersiden.

Det er klubbens ønske at alle instruktører deltar på kurs eller seminarer i løpet året for å holde seg noenlunde teknisk oppdatert. MTK jobber hele tiden med å ha en godt sammensatt instruktørgruppe med god standard og høyt engasjement. Instruktørene er organisert i en hovedinstruktørgruppe, instruktører og hjelpeinstruktører.

Aktive instruktører er:

Dan R. Hagen -Hovedistruktør TKD – Epost: dan (att) moss-tkd.no
Dennis M – TKD
Nora J –  TKD
Rodolfo Pachero – TKD
Marco J – TB
Edward H. Valholm – TKD/HKD
Jørn Bakken – BJJ