Instruktører

Klubbens instruktører er sammensatt av voksne og ungdom som er på svartbelte- og fargebeltenivå. Denne sammensetningen håper vi bidrar med å beholde de erfarne med lang fartstid og samtidig bidra til ny-rekruttering på trenersiden.

Det er klubbens ønske at alle instruktører deltar på kurs eller seminarer i løpet året for å holde seg noenlunde teknisk oppdatert. MTK jobber hele tiden med å ha en godt sammensatt instruktørgruppe med god standard og høyt engasjement. Instruktørene er organisert i en hovedinstruktørgruppe, instruktører og hjelpeinstruktører.

Aktive instruktører er:

Viktor Aarseth 92286183 – TKD – Junior 1
Marius Brynildsen – 90874515 – TKD – Junior 1
Ole Nikolai Gausdal Christophersen – 91691227 – TKD + Kampgruppe
Edvin N. Edvardsen – 41528425 – TKD
Edward H. Valholm – 40004559 – HKD
David Alexander Westin – 47052470 – TKD – Junior 2
Jørn Bakken – 95162501 – HKD/BJJ