Innkallelse til stiftelsesmøte

Kjære medlemmer i Moss Taekwondo Klubb!

 

Som dere kanskje allerede er kjent med har styrene i Dahnjun og MTK et snaut års tid hatt gode og konstruktive samtaler i forbindelse med en mulig sammenslåing av våre to klubber. Begge klubber har på hvert av sine respektive årsmøter stemt for en sammenslutning mellom klubbene.

Det er derfor med stor glede vi nå inviterer deg til stiftelsesmøte i Moss Taekwondo Klubb sine lokaler i Rabekkgata 5, tirsdag 2. juni kl. 19:30.

 

Agendaen for møte:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent, protokollfører samt to representanter til å underskrive protokollen
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité
 6. Behandle saker:
  1. Godkjenne lovnorm og statutter for «nye» Moss Taekwondo Klubb
  2. Presentere åpningsbalansen
  3. Gjennomgang av klubbenes årsregnskap og årsberetning for 2019

 

 

Alle klubbenes medlemmer som har fylt eller fyller 15 år ila inneværende år er stemmeberettiget såfremt alle økonomiske forpliktelser til klubben er gjort opp.

 

Vi minner om at vi under møtet forholder oss til gjeldende smittevernsrestriksjoner, og ber derfor alle som møter om å holde minst én meters avstand. De som har luftveisplager og eller er i karantene, ber vi pent om å ikke stille på møtet.

 

Vi ønsker medlemmer fra begge klubber hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Moss Taekwondo Klubb