Invitasjon til hapkido samling i Moss 24. oktober

MTK står som arrangør av årets hapkido samling. Ønsker du å få litt «påfyll» av nye teknikker og innspill anbefaler vi alle medlemmer å møte opp for en morsom og innholdsrik dag sammen med noen av de høyeste graderte innen hapkido i Norge.

Klikk på denne linken: https://rb.gy/hrofhy  for mer informasjon!

Mvh
MTK

Taekwondo trening har startet igjen!

Kjære gamle og nye utøvere med foresatte!

Da er det en STOR glede å ønske deg velkommen til nok et nytt treningssemester i Moss Taekwondo Klubb – en av de største Taekwondo-klubbene i Norge! Dette gjør det ekstra morsomt å trene hos oss da vi er mange, med felles interesse for kampsport, som trener sammen.
Vi starter opp med treninger denneuken og de ulike partienes treningstider ser du i treningsoversikten på bildet nedenfor.
Vi ønsker spesielt velkommen til nye utøvere. I Moss Taekwondo klubb kan du være sikker på å bli godt ivaretatt som utøver. Du vil trene i en stor klubb med mulighet for å få mange nye venner. Som medlem i organisasjonen Sangrok, blir vi godt faglig ivaretatt av Grandmaster Henrik S. Hunstad. Vi har muligheter for å delta på både sommer- og vinterleire hvor alle Sangrok-klubbene møtes for gode treninger i forskjellige kampsporter.
Når det gjelder det kommende semester, vennligst merk følgende: partiet «Kidwondo» går ut av timeplanen og vil ikke være et tilbud i det kommende semester. De som tilhørte «Kidwondo» i forrige semester blir automatisk flyttet til partiet «Nye Junior».

Ellers, merk parti-inndelingen i grafikken for hvilket parti du tilhører.

Les mer →

Innkalling til årsmøte i MTK

Det kalles herved inn til årsmøte i Moss Taekwondo Klubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29. juni kl. 19:00 i våre lokaler i Rabekkgata 5. Årsmøtet vil også bli gjort tilgjengelig digitalt, men for å kunne delta digitalt, trenger vi at du sender en epost med informasjon om at du ønsker å delta og hvilken utøver dette gjelder. Dette gjøres på e-post til styret@moss-tkd.no.
Du vil så motta en e-post tilbake før årsmøtet med møtelink.

Beklageligvis kommer innkallingen noe sent i forhold til krav om 4 ukers innkallingsfrist. Vi håper likevel på klubbens aksept for innkallingen og gjør oppmerksom på at «ved innkalling i strid med kravene til en innkalling, avgjør årsmøtet under godkjenning av innkalling, om årsmøtet er lovlig innkalt.
Dette innebærer at årsmøtet kan velge f.eks. å godkjenne en innkalling selv om innkallingen ble sendt ut for sent.»

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. juni på e-post til: styret@moss-tkd.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss Taekwondo Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år ila. 2021 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Moss Taekwondo Klubb. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

Vi oppfordrer spesielt alle klubbens stemmeberettigede å møte på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Moss Taekwondo Klubb

INFO VEDR. Gradering torsdag 20. Mai

Som tidligere annonsert, avholder Moss Taekwondo Klubb gradering førstkommende torsdag med grandmaster Henrik Hunstad, som endelig får besøkt klubben vår etter sammenslåingen.

Her følger partioppdelingen med tidspunkt for de ulike partiene:

18:00 – (ca) 18:45:    Nye Junior
19:00 – (ca) 19:45:    Junior 1, Junior 2 og Senior (til og med 19 år)

Vi ønsker at utøverne møter ca. 10 – 15 min før graderingen og venter ute til noen i døren slipper dem inn. I døren vil det bli registrert oppmøte.

Det er viktig at alle møter i  nyvasket ren og pen dobok. Ønsker man å bruke t-skjorte under dobok, skal denne være hvit. Husk fyllt vannflaske.

Dessverre tilsier gjeldende smitterestriksjoner at foresatte denne gang i! kke får mulighet til å se på graderingen inne i våre lokaler. Det er vinduer på begge sider av dojang hvor det er mulig å titte inn. Vi henstiller dog til alle om å sørge for nødvendig distanse mellom hverandre og bruk av munnbind om dere vil se på ute! Vi oppfordrer dere også til at kun én foresatt pr familie benytter denne muligheten for at det ikke skal samles for mange.

Vi gleder oss til endelig å kunne gradere igjen etter ett og et halvt år og ønsker vel møtt til alle utøverne våre og masser av lykke til! Vi er veldig stolte av dere!

Ta kontakt med undertegnede om det er noen spørsmål.

Mvh,
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør
Moss Taekwondo Klubb

Gradering for Taekwondo partiene – (ikke Kidwondo)!

Hallo alle sammen!

Som allerede bekreftet på vår Facebook-side – har vi planlagt gradering for alle Taekwondo-partiene (unntatt Kidwondo som ikke graderer), TORSDAG 20. MAI, med oppstart kl. 18:00!

Vi kommer tilbake til partioppdelingen for graderingen og oppmøte for disse i en senere e-post.

Vi ser at det fortsatt er mange vi savner på partiene våre etter oppstarten sist uke, så vi håper å se flere av våre utøvere på treninger fremover. Husk at det kun er drøye to uker til gradering, så de som ønsker å delta – MÅ være med på treningene frem til graderingen!

Vi beklager at det på grunn av dagens smitterestriksjoner, ikke vil være mulig for foresatte å være tilstede under graderingen, men det er fullt mulig å se inn via vinduene utenfra. Om det skulle bli endringer i restriksjonene før graderingen som likevel gjør dette mulig, vil vi sende ut informasjon om dette.

Minner om at det fortsatt kun er utøvere til og med 19 år som kan trene inne og dermed også gradere. Vi vil finne en løsning for de av dere som er eldre, slik at dere skal få gradert så fort det lar seg gjøre.

Vel møtt til gradering, TORSDAG 20. mai!

Mvh,
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør

Taekwondo partiene er i gang igjen denne uken!

Hei!

Da har endelig smitterestriksjonene for Moss og omegn sluppet opp – slik at vi igjen har åpnet dørene for Taekwondo trening for alle partiene. Merk at det fortsatt er kun utøvere til og med 19 år som kan trene inne, så de av dere som er 20 år eller eldre, må dessverre belage dere på egen-trening enda en liten stund.

Som nevnt i tidligere e-post, vil vi avholde gradering så raskt vi kan i løpet av de nærmeste ukene, så det blir dermed fullt fokus på graderings-pensum fremover (dette gjelder ikke for Kidwondo). Vi ser for oss gradering om rundt 4 uker, slik at vi får litt tid etter lockdownen til forberedelser.

Fortsatt gjelder at det ikke er lov for foresatte å oppholde seg i oppholdsrom under trening. Vi opprettholder også oppmøte tettest mulig opp til treningstidene, slik at færrest mulig er samlet inne før treningen begynner. Ved sykdom eller tegn til sykdom holder man seg hjemme.

Vel møtt til trening!

Mvh
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør

YTSATT – Vi starter opp med trening igjen!!

Hei,

Som de fleste sikkert har fått med seg, har smitterestriksjonene i dag endret seg, som gjør at vi IKKE KAN ÅPNE FOR TRENING likevel.

Det blir altså ikke trening kommende uke for noen partier!

Vi kommer tilbake så fort muligheten for å trene igjen åpner seg opp.
Ta vare på hverandre og vær flinke med å overholde smitterestriksjonene i mellomtiden – og ikke glem at det er fullt mulig å gjøre mange fine treningsøvelser hjemme :-)

Mvh
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør

***

Kjære medlemmer og foresatte!

Endelig kom beskjeden tidligere denne uken, at alle våre utøvere inntil fylte 19 år igjen kan finne frem doboken og at vi kan starte opp treningene igjen. Det betyr dessverre at våre utøvere som er 20 år eller eldre, fortsatt må belage seg på hjemmetrening en stund til, inntil smitterestriksjonene igjen åpner for trening også for disse.

Jeg ønsker også å minne om og informere om følgende:

  • Vi fortsetter med samme treningstider som før jul. Vi kommer til å avslutte treningene ca. 10 min før, slik at dojang kan luftes ut mellom partiene.
  • Fint om dere møter så tett inntil treningstidene deres som mulig, slik at vi unngår at alt for mange oppholder seg i oppholdsrommet samtidig før og etter treninger.
  • Vi ber om at utøverne fortsatt blir avlevert og hentet utenfor våre lokaler og at de kommer inn alene, og minner også om at foreldre, eller andre, ikke har lov til å oppholde seg i vårt oppholdsrom under trening.
  • Våre garderober er det også fortsatt ikke lov å benytte – alle må komme ferdig skiftet til trening.
  • Ellers gjelder de vanlige smitterestriksjonene som innebærer at alle må desinfisere seg før og etter treningen.

Til info åpner de nye smitterestriksjonene for at barn/ungdom ikke må overholde 1 meters regelen under trening. Vi kommer nok likevel til å være noe forsiktige her og vil i hvert fall kun la to trene sammen (uten 1 meters distanse) per trening. Det vil si at vi ikke vil «rullere» med treningspartnere, som vi normalt ville gjort.

Jeg vet at mange også lurer på hvordan det blir med gradering. Dette ønsker jeg å komme tilbake til da vi tross alt nå har hatt godt og vel 2 måneders opphold i treningene – og jeg ønsker at alle skal føle seg godt forberedt til graderingen. Dette står høyt på blokken min, så en gradering vil jeg få i stand så fort jeg ser at det er «klart» for det.

 

Vi gleder oss veldig til å se dere i dobok på matten igjen – og ønsker vel møtt til trening hos oss igjen fra mandag kommende uke.

 

 

Ta kontakt med meg på e-post om du har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør

T. 90 73 35 67
dan(att)moss-tkd.no

 

 

Følg oss på facebook og Instagram!

All trening avsluttes tidligere i år pga. smitte situasjonen i Moss

Kjære MTK´ere!

Grunnet økende smitte i regionen den senere tid som har ført til strengere smitterestriksjoner, ønsker vi i Moss Taekwondo Klubb og ta vår del i denne felles «dugnaden», og stenger derfor vår dojang for dette semesteret fra og med i dag.

Det blir altså INGEN FLERE TRENINGER PÅ NOEN PARTIER i 2020!

Dette betyr også at vi flytter graderingen fra 17. desember som tidligere planlagt, til en senere dato, som vi kommer tilbake til. Vi har trent mye på pensum til graderingen, så alle skal nå være godt kjent med sitt pensum. Derfor ønsker jeg å oppfordre alle til å trene regelmessig på dette hjemme, da vi ønsker å avholde gradering ganske raskt etter vi kan starte opp igjen med trening på nyåret. Her er en link til en youtube kanal, som veldig godt viser alle poomsaene, som dere kan bruke som støtte: https://www.youtube.com/watch?v=GZK_CiO-tW0&t=8s


J
eg vil også være tilgjengelig for de som måtte ha spørsmål til utførelse av teknikker eller andre TKD-relaterte spørsmål, helst på e-post: dan@moss-tkd.no

Til slutt vil jeg, på vegne av styret og instruktørene i Moss Taekwondo Klubb, ønske dere alle sammen, en riktig god jul og et godt nytt år med en liten påskjønnelse fra oss; vi annullerer treningsavgiften for desember måned som en takk til deg som fortsatt er med oss gjennom denne utfordrende tiden. Vi lover å komme sterkt tilbake når koronaen slipper taket. Og jo flinkere vi alle sammen er til å følge de gjeldende smitterestriksjonene – jo fortere kan vi igjen møtes på matta. Dette klarer vi sammen!

GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

Julehilsener fra,
for Moss Taekwondo Klubb

Dan R. Hagen
Hovedinstruktør

Endring i treningstimer for junior-2 partiet pga. corona

Hei trofaste MTK´ere!

Da har vi foretatt konverteringen i beltesystemet vårt, slik at det er tilpasset Sangrok sitt system. Igjen minner jeg om at ingen er «degradert» selv om beltene på flere nå er «lavere» enn hva de hadde. De har den samme grad/cupen de hadde fra før og veien videre til det sorte beltet er akkurat som den var tidligere. Dette var en nødvendig konvertering for at alle skal ha samme beltesystem.

Så er det slik at vi fortsatt trener med koronarestriksjoner, som betyr at det kun er tillatt med max. 20 stk. som trener sammen. Junior 2 er et parti som har totalt 26 utøvere når alle møter, som er for mange. For å løse denne situasjonen har jeg bestemt at de som nå har grønt belte, samt grønt med blå stripe trener på partiet Junior 1 som er langt færre utøvere. Jeg mener at dette er en bedre løsning enn å f.eks. benytte Spond og la kun de 20 første som melder seg på treningene få trene.

Derfor: fra og med inneværende uke møter Junior 2-utøverne som har grønt belte og grønt belte med blå stripe på Junior 1-partiet som trener man- og onsdager kl. 18:00 – 19:00.

Jeg beklager de ulemper dette medfører og at det har tatt noe tid å organisere dette skikkelig, men jeg håper på forståelse for at parti-endringen skyldes dagens smittesituasjon og at det dermed ikke er noe jeg kan gjøre noe med.

Tusen takk for deres tålmodighet og for at dere eller deres barn trener hos oss. Jeg synes at Moss Taekwondo Klubb har blitt en kjempefin gjeng som jeg stortrives med å trene sammen med.

Beste hilsen fra
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør

Viktig informasjon vedrørende Covid-19 og trening!

Kjære utøvere med foresatte!

Her kommer et par viktige beskjeder jeg ber dere lese og sette dere inn i før treningsstart kommende uke (uke 35):

1. Vennligst merk at det KAN bli endringer i partioppsett og når du/ditt barn skal trene. Dette fordi vi per nå ikke har full oversikt over hvem som kommer til å møte på treninger fremover i forhold til hvem som er registrert på de ulike partiene. Vi må både forholde oss til smittevern med tanke på hvor mange som kan trene på hvert parti og også alder/beltegrad, så det er litt av en kabal dette her. Derfor benytter vi første treningsuke til å få en noenlunde fullstendig oversikt, slik at en endelig plan blir laget så raskt som mulig og innen andre treningsuke. Vi ber om forståelse for dette.

2. Jeg minner igjen om at garderobene IKKE skal benyttes under korona-perioden! Dette betyr at ALLE møter ferdig skiftet i nyvasket dobok til hver trening. Denne SKAL vaskes og være ren til hver trening. Vi ber også om at utøverne vasker seg i ansikt før ankomst og alle skal også desinfisere hendene før de går inn i dojang. Vi har satt opp desinfeksjonsmiddel ved inngang til dojang.

3. Klubben er ansvarlig for alle som oppholder seg i våre lokaler i forhold til en eventuell smittesporing. Ettersom vi vanskelig klarer å følge opp å ha oversikt over alle som oppholder seg i oppholdsrommet, ber vi om at færrest mulig oppholder seg her under trening. Akkurat nå er det heller ingen sofaer å sitte i her, men stoler. De som har lang reiseveg el.l. eller av andre grunner ønsker å vente i oppholdsrom må selv sørge for å overholde 1-metersregelen, samt skrive seg inn i bok som blir lagt i oppholdsrommet med nødvendig informasjon.

4. Det er mange som vil ankomme dojang samtidig. Vi ber dere derfor om å vise hensyn til hverandre ved å opprettholde 1-metersregelen på vei inn og evt. i kø til desinfeksjonsstasjonen eller dojang.

5. Det er ytterst viktig at alle utøvere som har noen som helst symptomer på luftveisinfeksjoner, om det så kun minner om eller er en vanlig forkjølelse, IKKE MØTER PÅ TRENING! Instruktørene er informert om dette og vil kunne be de som viser tegn på sykdom om å forlate treningssalen.

Her er genrelle retningslinjer:

«Dersom formen er som den pleier, trenger man ikke å holde seg hjemme. Det gjelder selv om man småhoster litt eller har litt rennende nese, dersom dette er noe man pleier å gjøre, og det er uforandret.

Barn i barnehagealder og småskolen som kun får litt rennende nese, er også ok. De trenger ikke å holde seg hjemme.

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Noen skal testes. Dersom symptomene er kraftige, som feber, frysninger, hoste eller dårlig allmenntilstand, skal man holde seg hjemme.

Dersom symptomene er milde, som sår hals eller litt tetthet i nesa, skal man holde seg hjemme.»

Jeg både håper og forventer at alle viser hensyn til disse retningslinjene og til hverandre, slik at vi kan opprettholde treningstilbudet i denne spesielle tiden vi er inne i.

Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere alle – og jeg jeg vet at alle instruktørene også gleder seg til å trene sammen med dere!

Om dere har noen spørsmål rundt dette eller annet, kontakt meg på e-post: dan@moss-tkd.no.

 

Med vennlig hilsen

for Moss taekwondo klubb
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør