Taekwondo trening har startet igjen!

Kjære gamle og nye utøvere med foresatte!

Da er det en STOR glede å ønske deg velkommen til nok et nytt treningssemester i Moss Taekwondo Klubb – en av de største Taekwondo-klubbene i Norge! Dette gjør det ekstra morsomt å trene hos oss da vi er mange, med felles interesse for kampsport, som trener sammen.
Vi starter opp med treninger denneuken og de ulike partienes treningstider ser du i treningsoversikten på bildet nedenfor.
Vi ønsker spesielt velkommen til nye utøvere. I Moss Taekwondo klubb kan du være sikker på å bli godt ivaretatt som utøver. Du vil trene i en stor klubb med mulighet for å få mange nye venner. Som medlem i organisasjonen Sangrok, blir vi godt faglig ivaretatt av Grandmaster Henrik S. Hunstad. Vi har muligheter for å delta på både sommer- og vinterleire hvor alle Sangrok-klubbene møtes for gode treninger i forskjellige kampsporter.
Når det gjelder det kommende semester, vennligst merk følgende: partiet «Kidwondo» går ut av timeplanen og vil ikke være et tilbud i det kommende semester. De som tilhørte «Kidwondo» i forrige semester blir automatisk flyttet til partiet «Nye Junior».

Ellers, merk parti-inndelingen i grafikken for hvilket parti du tilhører.

Les mer →