Innkalling til årsmøte i MTK

Det kalles herved inn til årsmøte i Moss Taekwondo Klubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29. juni kl. 19:00 i våre lokaler i Rabekkgata 5. Årsmøtet vil også bli gjort tilgjengelig digitalt, men for å kunne delta digitalt, trenger vi at du sender en epost med informasjon om at du ønsker å delta og hvilken utøver dette gjelder. Dette gjøres på e-post til styret@moss-tkd.no.
Du vil så motta en e-post tilbake før årsmøtet med møtelink.

Beklageligvis kommer innkallingen noe sent i forhold til krav om 4 ukers innkallingsfrist. Vi håper likevel på klubbens aksept for innkallingen og gjør oppmerksom på at «ved innkalling i strid med kravene til en innkalling, avgjør årsmøtet under godkjenning av innkalling, om årsmøtet er lovlig innkalt.
Dette innebærer at årsmøtet kan velge f.eks. å godkjenne en innkalling selv om innkallingen ble sendt ut for sent.»

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. juni på e-post til: styret@moss-tkd.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss Taekwondo Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år ila. 2021 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Moss Taekwondo Klubb. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

Vi oppfordrer spesielt alle klubbens stemmeberettigede å møte på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Moss Taekwondo Klubb