INFO VEDR. Gradering torsdag 20. Mai

Som tidligere annonsert, avholder Moss Taekwondo Klubb gradering førstkommende torsdag med grandmaster Henrik Hunstad, som endelig får besøkt klubben vår etter sammenslåingen.

Her følger partioppdelingen med tidspunkt for de ulike partiene:

18:00 – (ca) 18:45:    Nye Junior
19:00 – (ca) 19:45:    Junior 1, Junior 2 og Senior (til og med 19 år)

Vi ønsker at utøverne møter ca. 10 – 15 min før graderingen og venter ute til noen i døren slipper dem inn. I døren vil det bli registrert oppmøte.

Det er viktig at alle møter i  nyvasket ren og pen dobok. Ønsker man å bruke t-skjorte under dobok, skal denne være hvit. Husk fyllt vannflaske.

Dessverre tilsier gjeldende smitterestriksjoner at foresatte denne gang i! kke får mulighet til å se på graderingen inne i våre lokaler. Det er vinduer på begge sider av dojang hvor det er mulig å titte inn. Vi henstiller dog til alle om å sørge for nødvendig distanse mellom hverandre og bruk av munnbind om dere vil se på ute! Vi oppfordrer dere også til at kun én foresatt pr familie benytter denne muligheten for at det ikke skal samles for mange.

Vi gleder oss til endelig å kunne gradere igjen etter ett og et halvt år og ønsker vel møtt til alle utøverne våre og masser av lykke til! Vi er veldig stolte av dere!

Ta kontakt med undertegnede om det er noen spørsmål.

Mvh,
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør
Moss Taekwondo Klubb

Gradering for Taekwondo partiene – (ikke Kidwondo)!

Hallo alle sammen!

Som allerede bekreftet på vår Facebook-side – har vi planlagt gradering for alle Taekwondo-partiene (unntatt Kidwondo som ikke graderer), TORSDAG 20. MAI, med oppstart kl. 18:00!

Vi kommer tilbake til partioppdelingen for graderingen og oppmøte for disse i en senere e-post.

Vi ser at det fortsatt er mange vi savner på partiene våre etter oppstarten sist uke, så vi håper å se flere av våre utøvere på treninger fremover. Husk at det kun er drøye to uker til gradering, så de som ønsker å delta – MÅ være med på treningene frem til graderingen!

Vi beklager at det på grunn av dagens smitterestriksjoner, ikke vil være mulig for foresatte å være tilstede under graderingen, men det er fullt mulig å se inn via vinduene utenfra. Om det skulle bli endringer i restriksjonene før graderingen som likevel gjør dette mulig, vil vi sende ut informasjon om dette.

Minner om at det fortsatt kun er utøvere til og med 19 år som kan trene inne og dermed også gradere. Vi vil finne en løsning for de av dere som er eldre, slik at dere skal få gradert så fort det lar seg gjøre.

Vel møtt til gradering, TORSDAG 20. mai!

Mvh,
Dan R. Hagen
Hovedinstruktør