Innkallelse til stiftelsesmøte

Kjære medlemmer i Moss Taekwondo Klubb!

 

Som dere kanskje allerede er kjent med har styrene i Dahnjun og MTK et snaut års tid hatt gode og konstruktive samtaler i forbindelse med en mulig sammenslåing av våre to klubber. Begge klubber har på hvert av sine respektive årsmøter stemt for en sammenslutning mellom klubbene.

Det er derfor med stor glede vi nå inviterer deg til stiftelsesmøte i Moss Taekwondo Klubb sine lokaler i Rabekkgata 5, tirsdag 2. juni kl. 19:30.

 

Agendaen for møte:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent, protokollfører samt to representanter til å underskrive protokollen
 3. Godkjenne innkallingen
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité
 6. Behandle saker:
  1. Godkjenne lovnorm og statutter for «nye» Moss Taekwondo Klubb
  2. Presentere åpningsbalansen
  3. Gjennomgang av klubbenes årsregnskap og årsberetning for 2019

 

 

Alle klubbenes medlemmer som har fylt eller fyller 15 år ila inneværende år er stemmeberettiget såfremt alle økonomiske forpliktelser til klubben er gjort opp.

 

Vi minner om at vi under møtet forholder oss til gjeldende smittevernsrestriksjoner, og ber derfor alle som møter om å holde minst én meters avstand. De som har luftveisplager og eller er i karantene, ber vi pent om å ikke stille på møtet.

 

Vi ønsker medlemmer fra begge klubber hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Moss Taekwondo Klubb

Taekwondotrening starter opp igjen!

Hei,
Moss Taekwondo Klubb åpner for trening for Taekwondopartiene igjen fra og med mandag 18. mai. Vi trener til vanlige tider, men på grunn av smittevernshensyn kan vi ikke benytte klubben verken til å skifte eller trene–treningene finner derfor sted i Melløsparken. Dette medfører et værforbehold, og dersom det regner vil treningen bli avlyst. Litt kjølig vær tåler vi. Treningsantrekk er drakt og belte, og sko for den som ønsker det.
Avlyste treninger blir annonsert i denne Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/mosstkd
– Vi må også gjøre noen spesielle grep:
– Vi må hele tiden holde minst én meter avstand til hverandre
– Vi kan ikke gjøre parøvelser eller gå kamp med hverandre
– Det er ikke tillatt med flere enn 20 utøvere på trening. – Dersom det skulle komme flere enn 20 er det førstemann til mølla som gjelder.
Det er viktig at utøvere som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal holde seg hjemme.
Treningen vil fokusere på grunnteknikk og mønster, og styrke, utholdenhet, og fleksibilitet. Vi satser på både å ha det gøy, og å bli deilig slitne.
Forøvrig blir det ingen gradering denne sommeren–vi har helt enkelt mistet for mye treningstid. Derimot satser klubben på å avholde en ekstra gradering midtveis i høstsemesteret slik at vi kan få tatt igjen det tapte, så det er ingen grunn til å ligge på latsiden!
Vel møtt!
Mvh
Jon A. Karlsen
Hovedinstruktør
MTK