Gradering taekwondo sommer 2016

(oppdatert 20.05.2016)

Gradering for vårsesongen 2016 finner sted lørdag 4. og søndag 5. juni.
Gradering koster kr. 300,- som betales kontant ved registrering. Møt opp i god tid!

Lørdag 4. Juni
Junior videreg., gruppe 1 – kl. 12:00 – 13:30
Junior videreg., gruppe 2 – kl. 14:00 – 16:00

Søndag 5. juni
Junior nybegynner – kl. 10:00 – 12:00
Senior – kl. 12:30 – 16:00

Junior videregående trener mandag og onsdag 18-1900.
På grunn av partiets størrelse deler vi inn i to grupper:

Gruppe 1: alle som har hvitt eller gult belte
Gruppe 2: alle som har grønt belte el. høyere

Junior nybegynner trener tirsdag og torsdag 18-1900.

Sensor er som vanlig mester Jon Lennart Løbak, 4. dan, sammen med klubbens hovedinstruktør.
Merk at pga. forberedende seminar til sortbeltegradering vil flere av de yngre instruktørene være bortreist.

For å kunne gradere må man ha et minimum av oppmøte gjennom semesteret. Ved usikkerhet, sjekk med instruktør.
Videre må medlemmet ha betalt forfalt treningsavgift. Ved usikkerhet, sjekk med kasserer Axel (kasserer@moss-tkd.no)

Vi ber om forståelse for eventuelle forsinkelser.

Vel møtt og lykke til alle som skal gradere!

Mvh
Moss taekwondo klubb

v/ Jon A. Karlsen

Vedrørende innbetaling av treningsavgift

mtk_logo_frontpage

 

 

 

Kjære medlem og foresatte

Styret og kasserer bruker idag dessverre unødig mye tid til å følge opp at alle betaler den treningsavgiften de har avtalt å betale ved treningstart. Styret har tidligere sendt ut info hvor vi oppfordret alle til å opprette avtalegiro, uten at dette har blitt etterkommet i særlig grad.

Som et resultat av at altfor få benytter seg av dette ser vi oss dessverre nødt til å sette det som et krav for fortsatt å kunne trene hos oss, at det nå opprettes en avtalegiro. I det lange løp vil dette være til fordel for alle parter.

Vi anbefaler at beløpsgrensen settes til minimum kr. 1.000,-  De av dere som av en eller annen grunn ikke får til dette, bes ta direkte kontakt med kasserer på kasserer@moss-tkd.no om dette.

Med vennlig hilsen
Moss taekwondo klubb