top of page
  • Forfatterens bildeMTK

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret i Moss Taekwondo Klubb kaller herved inn til årsmøte:  onsdag 20. mars kl. 18:00 i våre lokaler i Rabekkgt. 5.

Saksliste: 1. Konstituering: a. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene b. Velge dirigent c. Velge protokollfører d. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen e. Godkjenne forretningsorden f. Godkjenne innkallingen g. Godkjenne saklisten

2. Behandle årsberetning 

3. Behandle a. idrettslagets regnskapb. kontrollutvalgets beretning 

4. Behandle innkomne saker

5. Fastsette medlemskontingent

6. Vedta budsjett

7. Velge: a. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer b. Kontrollutvalg med leder, og ett medlem c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett d. Valgkomité med leder, og et medlem, og ett varamedlem.

NB: Saker som ønskes behandlet, må være styre i hende innen onsdag 6. mars og kan meldes inn på e-post til styreleder Dan R. Hagen (dan (at) moss-tkd.no).


Alle medlemmer kan delta på årsmøtet, men kun medlemmer som er over 15 år og har vært medlem i minimum 4 uker samt har betalt medlemskontingent i løpet av de siste 12 måneder, har stemmerett.


Vel møtt.


Med vennlig hilsen

For styret i Moss Taekwondo Klubb

Dan R. Hagen
21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

GRADERING - TIRSDAG 23. JANUAR!

Førstkommende tirsdag inviterer vi til gradering for alle våre Taekwondo-partier - det vil dermed ikke være ordinære treninger denne dagen. Merk tidene: - Nye Junior: kl. 17:00 -

Comments


bottom of page