Taekwondo – ypperlig for barn

Hvorfor burde barn trene taekwondo? Ved trening av taekwondo bygger barnet selvtilliten og det utvikler et mer positivt selvbilde. Dette påvirker videre barnas utstråling. De barna som virker usikre og forsiktige ”retter seg opp” og blir tryggere på seg selv, de barna som er ville og utagerende vil etter hvert dempe seg og få en mildere og roligere fremferd.